Jako podmiot realizujący duże inwestycje budowlane w Polsce i za granicą polecamy współpracę z Kancelarią Dominik Marchewka.

Jako podmiot realizujący duże inwestycje budowlane w Polsce i za granicą

polecamy współpracę z Kancelarią Dominik Marchewka. Współpraca z nią

gwarantuje komfort bezpieczeństwa prawnego w każdym obszarze naszej

działalności. Polecamy.