O kancelarii

Adwokat Dominik Marchewka

Adwokat Dominik Marchewka prowadzi Kancelarię Adwokacką zarówno w Krakowie, jak i w Olkuszu. Adwokat posiada uprawnienia adwokackie i został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach pod nr 1381.

Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, zakres usług, jakie mogą być świadczone przez adwokata stanowi szeroko pojętą pomoc prawną, a w szczególności opracowywanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa adwokat może reprezentować Państwa interesy na terenie całego kraju.

Adwokat Kraków – Obsługa prawna

Adwokat z Krakowa i Olkusza specjalizuje się w obsłudze prawnej branży IT, a także obsłudze prawnej firm i spółek. Ponadto adwokat udzieli również pomocy prawnej w pełnym zakresie dziedzin prawa, gdyż jego uprawnienia nie są ograniczane ustawowo. Adwokatowi z Krakowa i Olkusza można powierzyć prowadzenie sprawy karnej, cywilnej, gospodarczej, ale również podatkowej, administracyjnej lub rodzinnej. Adwokat specjalizuje się również w sprawach rozwodowych. Uprawnienia adwokackie do działań prawnych przed sądami obejmują wszystkie instancje, poczynając od Sądów Rejonowych poprzez Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne, a kończąc na Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Trybunale Konstytucyjnym.

Uprawnienia, status aktywności zawodowej i podstawowe dziedziny prowadzonej praktyki adwokackiej potwierdza wpis w Krajowym Rejestrze Adwokatów: Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominik Marchewka oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: Kancelaria Adwokacka Dominik Marchewka. Zaświadczenie w formie aktualnego raportu jest dostępne w bazie danych Krajowego Rejestru Adwokatów: Adwokat Dominik Marchewka.

Adwokat obsługuje, jako partner:

Stowarzyszenie Mediatorów i Powierników Rodzin
Łączna 2 lok. 6
40-236 Katowice
Polska
gmina: Katowice
powiat: Katowice
województwo: śląskie

Adwokat Dominik Marchewka prowadzi blog o tematyce prawnej:
www.factolex.pl

Pin It on Pinterest

Share This