Prawo gospodarcze

  • rejestrowanie podmiotów gospodarczych (spółek), stowarzyszeń, fundacji,

  • obsługa wszelkich podmiotów gospodarczych ? spółek prawa handlowego, jednoosobowych działalności gospodarczych,

  • sporządzanie projektów umów spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowoakcyjnej, spółki zoo, spółki akcyjnej.windykacja należności