Prawo pracy

  • spory dotyczące stosunku pracy (m.in. spory  o rozwiązanie umowy o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, klauzule zakazu konkurencji, klauzule poufności);
  • spory i sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy ? (m.in. stosowanie kar porządkowych, spory o wynagrodzenia, ekwiwalenty);
  • spory i sprawy związane z czasem pracy (zadaniowy system czasu pracy i jego stosowanie, nadgodziny i ich rozliczanie, delegacje, dyżury lekarskie) ;
  • odszkodowania za wypadki przy pracy ? pomoc prawna i reprezentowanie strony;
  • zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw;
  • zatrudnienie na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianie członków zarządów spółek.