Prawo rodzinne

  • prowadzenie spraw o rozwód,

  • prowadzenie spraw o separację,

  • prowadzenie spraw o alimenty, o podwyższenie lub obniżenie alimentów,

  • prowadzenie spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,

  • prowadzenie spraw o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,

  • prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem,

  • prowadzenie spraw o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa

  • prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,

  • dochodzenie od współmałżonka środków utrzymania rodziny,

  • prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi.