Specjalizacje

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Zawsze skrupulatnie przygotowuję ofertę, tak aby mogła spełniać indywidualne oczekiwania Klienta.

Pomoc prawna świadczona jest przez Kancelarie w formie:

 • stałej, kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw
 • ustnych porad prawnych
 • zastępowaniu klientów w charakterze pełnomocnika lub obrońcy w postępowaniach przed sądami, urzędami, instytucjami, bankami, komornikiem
 • sporządzania pisemnych opinii prawnych
 • sporządzania pozwów, wniosków, odwołań, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych
 • prowadzenie negocjacji na rzecz klienta

Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

 • Prawa cywilnego ? (o zapłatę, odszkodowanie, zasiedzenie, eksmisję)
 • Prawa spadkowego ? (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • Prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, separacja, sprawy majątkowe małżonków, alimenty, ustalenie kontaktów, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa)
 • Prawa karnego ? (w tym też prawo karne gospodarcze, przestępstwa drogowe, wykroczenia, występuję jako obrońca w postępowaniu karnym, jak również pełnomocnik pokrzywdzonego ? na etapie postępowania przygotowawczego ? przed policją, bądź prokuraturą ? i na etapie sądowym)
 • Prawa gospodarczego ? (sporządzanie umów spółek handlowych, reprezentacja w KRS, negocjacje, opiniowanie umów handlowych, prawo zamówień publicznych, rozpoczęcie działalności gospodarczej, upadłość)
 • Prawa administracyjnego- (odwołania, skargi, reprezentacja przed urzędami i sądami
  administracyjnymi)
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych- (przywrócenie do pracy, odszkodowanie, odwołanie od decyzji ZUS, renta, emerytura)
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych- (przywrócenie do pracy, odszkodowanie, odwołanie od decyzji ZUS, renta, emerytura, wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze)

Pin It on Pinterest

Share This